CEEPUS

Základní informace

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) multilaterální mezinárodní program podporující spolupráci vysokých škol v oblasti vzdělávání.

Do programu je aktuálně zapojeno 15 států, a to Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu a další.

Více informací najdete na stránkách programu CEEPUS nebo na stránkách Domu zahraniční spolupráce, který je národním koordinátorem programu.

Studentům jsou uznány kredity získané na zahraniční instituci.

Výběrová řízení na letní semestr následujícího akademického roku probíhají vždy v říjnu a v březnu-dubnu na zimní semestr dalšího akademického roku.

 

Pro koho je program určen

Program je určen všem studentům od ukončeného druhého semestru a akademickým pracovníkům veřejných vysokých škol.

Typy pobytů v rámci sítě

Semestrální

  • Pro studenty Bc., Mgr., NMgr a Ph.D. studia a státní občanství v členské zemi CEEPUS
  • Délka min. 3 a max. 10 měsíců

 

Krátkodobé

  • Pro Ph.D. studenty a studenty Bc. A Mgr. Studia pracující na diplomových pracích
  • Délka 1 měsíc (min. 21 dní)

 

Učitelské

  • Pro vysokoškolské učitele
  • Délka min. 5 dní a max. 1 měsíc

Financování

  • Cestovní náklady jsou hrazeny vysílající institucí
  • Grant na pobytové náklady je hrazen přijímající institucí

Administrace

  • vše probíhá elektronicky přes portál www.ceepus.info
  • jediný tištěný dokument: Letter of Confirmation, který student přiveze ze zahraničí jako potvrzení o absolvování studijního pobytu

Sítě CEEPUS na UP

Univerzita Palackého je zapojena do následujících sítí programu CEEPUS:

Číslo sítě Název sítě Fakulta Katedra/Ústav Kontaktní osoba
AT-0502-14-2324 Bioethics CMTF Katedra systematické
teologie
doc. Mgr. Dominik Opatrný, ThD.
CZ-1601-03-2324 Media Ethics CMTF Katedra komunikace doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.
AT-0037-19-2324 Slavic Philology and Its Cultural Contexts FF Katedra slavistiky Mgr. Martina Pálušová, Ph.D.
AT-0037-19-2324 Slavic Philology and Its Cultural Contexts FF Katedra obecné lingvistiky Ing. Mgr. Lenka Pivoňková
AT-0119-00-2223 *e-Bologna* - Network for Translation Studies
nd Transcultural Communication Programmes in Central,
Eastern and South-Eastern Europe
FF Katedra anglických
a amerických studií
Mgr. Ph.D. Petra Bačuvčíková
AT-0503-13-2324 Inter-American Studies FF Katedra anglických
a amerických studií
Dr. David Livingstone
CZ-0029-19-2324 European history, politics, culture and memory FF Katedra historie doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.
CZ-0604-13-2324 South and North Korea, Korean and Koreans:
Research, Research Based Teaching & Networking
for Synergies in Central and Eastern Europe
FF Katedra
asijských studií
Mag. Andreas Schirmer, Dr.
PL-0012-19-2324 Language and literature in a Central European context FF Katedra
nederlandistiky
Drs. Bas Hamers
SI-0711-12-2324 TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation FF Katedra germanistiky Mgr. Ph.D. Petra Bačuvčíková
BG-1103-08-2324 Modelling, Simulation and Computer-aided Design
in Engineering and Management
PdF Katedra technické
a informační výchovy
Mgr. Tomáš Dragon
CZ-1503-04-2324 Development of Computational Thinking PdF Katedra technické
a informační výchovy
Mgr. Tomáš Dragon
HR-1005-09-2324 Educational Systems in Central Europe PdF Katedra primární
pedagogiky
Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.
HU-0019-19-2324 International Cooperation in Computer Science PdF Katedra technické
a informační výchovy
Mgr. Tomáš Dragon
HU-0028-17-2324 Active Methods in Teaching and Learning Mathematics,
Informatics and their Applications
PdF Katedra matematiky doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc. 
HU-0028-17-2324 Active Methods in Teaching and Learning Mathematics,
Informatics and their Applications
PdF Ústav pedagogiky a sociálních studií prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
HU-0028-17-2324 Active Methods in Teaching and Learning Mathematics,
Informatics and their Applications
PdF Katedra technické
a informační výchovy
Mgr. Tomáš Dragon
HU-0028-17-2324 Active Methods in Teaching and Learning Mathematics,
Informatics and their Applications
PřF Katedra algebry a geometrie prof. RNDr. Josef Molnár, CSc
RO-0013-19-2324 Teaching and Research of Environment-oriented
Technologies in Manufacturing
PdF Katedra technické
a informační výchovy
Mgr. Tomáš Dragon;
 
CZ-0111-17-2223 GEOREGNET PřF Katedra geografie Mgr. Petr Šimáček, PhD.
PL-0062-19-2324 Applied Geoinformatics (CEE-GIS) PřF Katedra
geoinformatiky
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)