O nás

Zahraniční spolupráce na UP je centrálně řízena a koordinována Úsekem pro mezinárodní spolupráci, který se skládá ze tří samostatných oddělení, tj. Oddělení pro partnerství, Oddělení pro mobility a Oddělení podpory a služeb (Welcome Office).

Poskytuje informace a metodické řízení související s agendou zahraničních mobilit, zejména studijních pobytů a stáží s možnostmi financování pro studenty i zaměstnance. Především Oddělení pro mobility je klíčovým centrálním koordinátorem programu Erasmus+. Zprostředkovává také informace o dalších výměnných programech v rámci Evropské unie, o spolupráci UP se zahraničními partnery a o mnoha dalších možnostech studia a stáží v zahraničí. Co se týče projektů strategického partnerství Erasmus+ a budování kapacit, Univerzita Palackého v Olomouci (UP) v posledních 3 letech koordinovala 8 projektů Erasmus + KA2 a jako partner se podílela na dalších 10 projektech Erasmus + KA2.

V letech 2018 a 2019 Úsek pro mezinárodní spolupráci koordinoval na UP proces Monitorování internacionalizace českého vysokého školství (MICHE) a nyní se podílí na agendě UP Internationalization Strategy 2021+. Dále se věnuje zapojení UP do mezinárodních asociací jako například EUA, Aurora, Magna Charta etc.

Nově vznikající oddělení podpory a služeb (Welcome Office) přispívá k rozvoji komplexních služeb pro současné i budoucí zahraniční návštěvníky Univerzity Palackého. Je jedním z prvních kontaktních míst pro budoucí zahraniční studenty, akademické pracovníky a návštěvníky Univerzity Palackého a poskytuje jim informace o jejich pobytu nejen na univerzitě, ale i v Olomouci.

Úsek pro mezinárodní spolupráci vytváří na univerzitě místo  pro interkulturní setkávání a spolupráci lidí z různých zemí světa.

Na každé fakultě naleznete referentky pro zahraniční vztahy, které se starají o záležitosti jednotlivých fakult.

Důležitá ocenění

2022

Národní ceny (DZS) za:

 • Internacionalizaci za projekt European history, politics, culture and memory relizovanou Filozofickou fakultou UP v rámci programu CEEPUS.
 • Ekologickou udržitelnost za projekt Making knowledge together – addressing climate change through innovative place based education and blended learning v rámci programu Erasmus+.
 • Digitalizaci za projekt Development of Computational Thinking realizovanou Katedrou technické a informační výchovy Pedagogické fakulty UP v rámci progamu CEEPUS.
 • Účastníka vyjíždějícího z ČR, kterou obdržel Jan Valošek v rámci programu AKTION Česká republika - Rakousko

2021

Národní ceny (DZS) za:

 • Erasmus + Committee Work and Preparation
 • Erasmus + Higher Education
 • Central European Exchange Program for University Studies 
 • Category of Individuals.

2020

 • Největší grant Erasmus + KA107 v ČR.
 • Projekt Aurora European University Alliance byl vybrán mezi 6 nejlepších projektů nominovaných na Cenu STUDY IN.

2019

 • 2019 EAIE Award for Excellence in Internationalisation
 • Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost v kategorii velkých a středních organizací veřejného sektoru.
 • Committed to Sustainability Award

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)