Mezivládní dohody AIA

Základní informace

Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím.

  • Shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí.
  • Zajišťuje realizaci výběrových řízení (mimo rozpis kvót) na stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. V průběhu akademického roku vykonává na základě pokynů MŠMT administrativně - organizační práce související s výběrem kandidátů na vypsané stipendijní pobyty. Ke konkrétním nabídkám stipendií poskytují pracovníci AIA poradenský servis.
  • Průběžně zveřejňuje na své webové stránce také nabídky jiných stipendií nabízených mimo rámec mezivládních dohod a další nabídky ke studiu v zahraničí.

Studijní nabídky v zahraničí dle jednotlivých zemí lze vyhledat prostřednictvím VYHLEDÁVAČE.

AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Dům zahraničních služeb: http://www.dzs.cz
MŠMT ČR
Senovážné náměstí 26
111 21 Praha 1
e-mail: aia@dzs.cz

DŮLEŽITÉ: Chtěli bychom vás upozornit, že s ohledem na aktuálně přijatá doporučení nevyžadujeme, aby se žádosti do AIA zasílali v tištěné podobě. Uchazeči mohu stejně jako loni pro zasílání přihlášek využít adresu e-podatelna@dzs.cz. Podmínkou přijetí žádosti je samozřejmě podepsaný a vysokou školou potvrzený Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia.

Rozpis kvót

Rozpisem kvót se rozumí stipendijní místa do určitých zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo konkrétním veřejným vysokým školám v ČR. O tato stipendijní místa se pak mohou ucházet pouze uchazeči/uchazečky přímo na dané univerzitě a nominace kandidátů/kandidátek provádí rektorát

Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si uchazeči/uchazečky v souvislosti se svým studijním oborem sami/samy vyhledají kontakty, o které mají zájem.

Více informací naleznete na DZS.

Zdroj: web DZS

Aktuální rozpis kvót pro 2024/2025

Čína

Typ pobytu: Studijní pobyty pro studenty oboru sinologie
Počet míst pro UP: 6 + 1 náhradník
Délka pobytu: 5 či 10 měsíců
Termín odevzdání přihlášky na UP: 15. 12. 2023

Jak se přihlásit?

Uchazeči musí nejprve se svým záměrem seznámit svou katedru a fakultní CZS. Následně, nejpozději k termínu stanovenému CZS RUP doručí (studenti, akademičtí pracovníci, případně zástupce ZO fakulty) podepsané Návrhy na vyslání emailem nebo poštou k rukám Bc. Anny Přílučíkové, Vodární 6, 779 00 Olomouc. CZS RUP provede výběrové řízení a zajistí odeslání nominací na MŠMT.

Výběrová řízení

O stipendijní místa nabízená v rámci výběrových řízení se mohou ucházet zájemci/zájemkyně ze všech veřejných vysokých škol v ČR.

Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy.

Předpokládá se, že si uchazeči/uchazečky v souvislosti se svým studijním oborem sami/samy vyhledají kontakty, o které mají zájem.

Délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče/uchazečky apod. vyplývají z mezinárodních (bilaterálních) smluv, na jejichž základě jsou tyto stipendijní pobyty České republice nabízeny.

MŠMT vyhlašuje výběrová řízení na stipendijní pobyty v zahraničí nabízené na základě mezinárodních smluv. (AIA o něm informuje).

Více informací na stránce DZS.

Zájemci z UP se s Návrhy na vyslání obracejí pro potvrzení výhradně na Zahraniční oddělení své fakulty.

DŮLEŽITÉ: Chtěli bychom vás upozornit, že s ohledem na aktuálně přijatá doporučení nevyžadujeme, aby se žádosti do AIA zasílali v tištěné podobě. Uchazeči mohu stejně jako loni pro zasílání přihlášek využít adresu e-podatelna@dzs.cz. Podmínkou přijetí žádosti je samozřejmě podepsaný a vysokou školou potvrzený Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia.

Zdroj: web DZS

Kontaktní osoba na UP

V rámci UP se s dotazy ohledně stipendií MŠMT (AIA) můžete obracet na Oddělení pro mobility RUP, konkrétně na Annu Přílučíkovou.

Prosíme uchazeče, aby svůj výjezd vždy oznámili na Zahraničním oddělení své fakulty, kde si mohou požádat o náhradu cestovních nákladů a také cestovní pojištění.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)