Další (Erasmus Mundus, DAAD...)

Erasmus Mundus

GLODEP

Univerzita Palackého v Olomouci je v roli vedoucí univerzity v realizaci společně uskutečňovaného magisterského programu GLOBAL DEVELOPMENT POLICY (GLODEP), tzv. „joint degree“

GLODEP – Global Development Policy je dvouletý program, jehož cílem je příprava odborníků v oblasti mezinárodního rozvoje. Absolventi najdou uplatnění ve veřejné správě, v mezinárodních organizacích, v neziskovém sektoru či businessu zaměřené na rozvojové politiky a praxi. 

Program poskytne studentům z celého světa možnost studovat na třech evropských univerzitách, které jsou součástí GLODEP konsorcia a to na Univerzitě Palackého v Olomouci, Université Clermont Auvergne (Francie) a Università degli studi di Pavia (Itálie). Čtvrtý semestr je pak věnován praxi nebo výzkumu na partnerských institucích po celém světě. 

Pro studenty nastupující v příštím akademickém roce je připraveno zhruba 15 stipendií (Erasmus Mundus Joint Master Degree scholarship) pokrývajících školné, pojištění a cestovní a životní náklady. 

Uzávěrka přihlášek je každoročně 31. ledna – pro studenty, kteří žádají o stipendium a 30. dubna pro samoplátce. 

Více informací naleznete na www.glodep.eu, v případě dotazů pište na study@glodep.eu.

DIGITAL EARTH

Univerzita Palackého v Olomouci nabízí ve spolupráci s Lodron Paris University of Salzburg (Rakousko) a University of South Brittany (Francie) společně uskutečňovaný magisterský program COPERNICUS DIGITAL EARTH (CDE), tzv. „joint master degree“

CDE studium umožňuje zájemcům ze všech zemí světa osvojit si nebo prohloubit znalosti a dovednosti v geoinformačních techologiích a geovizualizaci na třech evropských univerzitách. První dva semestry se vyučují v Salzburgu, čtvrtý a pátý semestr studenti pobývají a diplomovou práci sepisují podle zvolené specializace buď v Olomouci (GeoVisualization and Geocommunication) nebo ve francouzském Vannes (GeoData Science). 

Pro akademický rok 2022/23 program disponuje 16 stipendií (Erasmus Mundus Joint Master Degree scholarship) pokrývajících školné, pojištění a cestovní a životní náklady. Program CDE nabízí Univerzita Palackého již třetím rokem.

CDE je jedním ze dvou prestižních programů Erasmus Mundus financovaných EU zaměřených na informační technologie v geovědních oborech. 

Více informací naleznete na https://www.master-cde.eu/, v případě dotazů pište na barbara.brunner@plus.ac.at nebo jakub.konicek@upol.cz.

EUROCULTURE

Univerzita Palackého je řadu let součástí společně uskutečňovaného magisterského programu SOCIETY, POLITICS AND CULTURE IN GLOBAL CONTEXT: EUROCULTURE, tzv. „joint master degree“.

EUROCULTURE je dvouletý interdisciplinárním mezinárodním programem konsorcia osmi evropských univerzit (Universidad de Deusto, Španělsko; Rijksuniversiteit Groningen, Nizozemí; Georg-August Universität Göttingen, Německo; Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie, Polsko; Uppsala Universiteit, Švédsko; Univeristé de Strasbourg, Francie; Universita degli Studi di Udine, Itálie). Program se zaměřuje na kulturní a sociální vývoj v Evropě, otázku evropské identity, hodnot, občanství a kulturních vztahů. První dva semestry studenti stráví na dvou vybraných univerzitách v rámci Evropy.

Pro každý akademický rok program disponuje 22 stipendii Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degree scholarship) pokrývajících školné, pojištění, cestovní a životní náklady. Program EUROCULTURE získává finanční podporu od Evropské unie opakovaně. V roce 2020 program získal také evropskou akreditaci. Univerzita Palackého je součástí programu EUROCULTURE již více než 15 let.

Univerzální uzávěrka přihlášek pro nový akademický rok je od 1. října do 15. ledna – pro studenty, kteří žádají o stipendium Erasmus Mundus, a 1. května pro samoplátce.

Více informací naleznete na https://www.euroculturemaster.eu/, případně https://www.euroculture.upol.cz. V případě dotazů piště na euroculture@upol.cz nebo na tereza.lyckova@upol.cz.

DAAD

Německá akademická výměnná služba (DAAD) je spolkem německých VŠ a studentských organizací s centrálou v Bonnu. Je financován především z prostředků ministerstev Spolkové republiky Německa. DAAD se věnuje nejen udělování stipendií, podporuje také internacionalizaci německých VŠ, germanistiku a německý jazyk v zahraničí.

DAAD nabízí postgraduální studijní a výzkumné pobyty nebo celé studium na veřejných vysokých školách v Německu dle vlastního výběru:

 • magisterské studium -  10 až 24 měsíců
 • roční výzkumné pobyty pro doktorandy - 7 až 12 měsíců
 • doktorát pod dvojím vedením - max. 2 roky 

Stručné přehledy k jednotlivým druhům stipendií DAAD najdete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA.

Podrobné informace o stipendiu a instrukce k podání žádosti včetně seznamu požadovaných dokumentů naleznete na stránkách DAAD v detailech k danému druhu stipendia.

Kontakt

DAAD Information Point Praha

S dotazy a žádostmi o konzultace se můžete obrátit na tel. +420 224 931 182 / +420 702 142 340 či na e-mailu info@daad.cz.

Zdroj: DZS

 

AKTION ČR - Rakousko

Program AKTION nabízí stipendia na pobyty v Rakousku pro přípravu diplomové, disertační nebo habilitační práce, dále stipendia k účasti na letních jazykových kurzech němčiny/češtiny v tandemu s rakouskými studenty (tzv. letní kolegia) a stipendia pro VŠ pedagogy pro absolvování výzkumného/přednáškového pobytu.

Cílem programu je podpora bilaterální spolupráce ve vědě a vzdělávání ve vysokoškolském sektoru.

AKTION poskytuje stipendia dotace pro projekty spolupráce pro:

 • studenty všech vědních oborů
 • akademické pracovníky všech vědních oborů
 • občany EU, EHP a Švýcarska

Pobyt je možný na jedné z oprávněných rakouských institucích:

 • veřejné univerzity
 • odborné vysoké školy
 • pedagogické vysoké školy
 • akreditované soukromé univerzity

Termíny pro podání žádostí o stipendium naleznete na https://www.scholarships.at/: 

 • studenti MSP/DPS: 15.3. pouze na ZS, 31.10. pouze na LS
 • VŠ učitelé: 15.3. a 31.10. (1 - 3 měsíční pobyt), 15.4. a 30.11. (1 měsíční pobyt)
 • postdoktorandi: 15.3.

Více informací naleznete na stránkách DZS či na e-mailové adrese aktion@dzs.cz.

Zdroj: DZS

Fondy EHP

​​​​​​Fondy EHP podporují studijní pobyty mezi Českou republikou a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem za účelem zlepšení dovedností a kompetencí žáků, studentů, ale stejně tak pracovníků ve vzdělávání.

Jednotlivec nemůže podat žádost sám za sebe – vždy musí být součástí projektu, který předkládá instituce, na níž studuje nebo pracuje.

Do projektu musí být zapojena alespoň jedna partnerská organizace z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska – typicky to bývá škola, ale může se jednat i o soukromou firmu, výzkumné centrum, zdravotní středisko, neziskovou organizaci, kulturní instituci a podobně. 

Více informací o možnosti stipendií Fondu EHP naleznete na webových stránkách DZS.

Zdroj: DZS

Mezinárodní Visegradský fond

Mezinárodní visegradský fond  (The International Visegrad Fund) byl založen 9. června 2000 čtyřmi členskými státy visegrádské skupiny - Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Mezinárodní visegradský fond podporuje regionální spolupráci v rámci Visegrádského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství.

Fond poskytuje (spolu)financování pro společné kulturní, vědecké, výzkumné a vzdělávací projekty, výměnné pobyty studentů a kreativních lidí, rozvoj turismu a přeshraniční spolupráci. 

Visegradský fond nabízí jak grantové, tak stipendijní programy.

Visegradské granty

Visegradské granty podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, veřejnými institucemi a obcemi, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi a vzdělávacími a výzkumnými středisky, jež přispívají ke spolupráci ve visegrádském regionu.

Granty Visegrad+

Granty Visegrad + podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména nečlenských státech EU na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství. 

Strategické granty

Strategické granty podporují projekt zaměřený na každoroční strategické priority Visegrádské skupiny. Strategické priority vyhlašuje každoročně země V4, která v té době uskupení předsedá.

Termíny podání žádosti o grant

Žádosti se přijímají třikrát ročně. Termíny jsou vždy 1. února, 1. června a 1. října. Žádosti musejí být podány do 12:00 středoevropského času v daný den. 

Visegradský stipendijní program

Visegrad Scholarship in the Open Society Archives

Stipendia jsou udělována dvakrát ročně na základě soutěže vědcům, umělcům nebo novinářům ze zemí V4 a zemí mimo V4, kteří chtějí provádět výzkum v OSA a jejichž aktuální výzkumné projekty odpovídají zaměření a výzkumným prioritám Fondu a OSA.

 

Více informací o grantech a stipendiích naleznete na webových stránkách Visegradského fondu.

Zdroj: web MŠMT a MZV

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)