Partnerství

Oddělení pro partnerství Úseku mezinárodní spolupráce se podílí na posilování internacionalizace v podmínkách globalizovaného světa a na budování významných zahraničních strategických partnerství i spolupráce s národní agenturou Dům zahraniční spolupráce.

Podporuje fakulty i centrální jednotky v navazování nových partnerství a nabízí asistenci při uzavírání smluv. Univerzita Palackého v Olomouci má podepsaných více než tisíc smluv o spolupráci s partnerskými vysokými školami z celého světa, a to v rámci programu Erasmus + nebo v rámci přímé bilaterální či vícestranné akademické a výměnné spolupráce.

Do Oddělení pro partnerství patří také Admission office.

Oddělení pro partnerství zajišťuje organizaci účasti UP a propagace UP na mezinárodních konferencích a vzdělávacích veletrzích v zahraničí, například na konferencích asociací NAFSA (Association of International Educators) v USA, APAIE (The Asia-Pacific Association for International Education), Evropské asociace mezinárodního vzdělávání (EAIE), EduExpo veletrzích v Latinské Americe, veletrzích na Ukrajině, v Itálii, Číně, Kazachstánu, Indonésii a dalších krajinách.

Univerzita Palackého v Olomouci je také členem Aliance evropských univerzit – Aliance Aurora vznikla na základě existující mezinárodní sítě Aurora University Network, která zahájila svou činnost v roce 2016. Aliance Aurora představuje skupinu výzkumných univerzit, které se snaží propojovat akademickou excelenci s pozitivním dopadem na společnost. Tyto univerzity se intenzivně zaměřují na výzkum a věnují velkou pozornost tématům udržitelného rozvoje a rozvoje místních komunit.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)