Stipendia Fulbrightova programu pro pobyty v USA na rok 2025/2026

Ilustrační foto: fulbright.cz
Středa 10. duben 2024, 13:02 – Text: -ap-

Od 1. dubna 2024 se mohou zájemci přihlásit do Fulbrightova programu pro pobyty v USA v akademickém roce 2025/2025, a to v následujících programech.

Fulbrightovo postgraduální stipendium

 • studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM
 • studium celého programu či výzkumný pobyt v délce 4-9 měsíců
 • podmínkou je dokončené bakalářské studium a dobrá znalost angličtiny
 • nutnost zvacího dopisu z USA
 • 1. září 2024 uzávěrka přihlášek pro studijní (degree) pobyty
 • 1. února 2025 uzávěrka přihlášek pro výzkumné projekty
 • více informací k nalezení ZDE
   

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející

 • pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny
 • stipendium na 3-10 měsíců
 • podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná/pedagogická činnost, kvalitní výzkumný projekt
 • nutnost zvacího dopisu z USA
 • 1. listopadu 2024 uzávěrka přihlášek
 • více informací k nalezení ZDE
   

Fulbrightovo stipendium pro profesní odborníky

 • pobyty určené k výzkumu, studiu a získávání dalších profesních zkušeností
 • primárně (ne exkluzivně) pro umělecké obory, management muzeí a galerií, management uměleckých sbírek, veřejná správa a politika, kreativní psaní, žurnalistiky, atd.
 • pro odborníky v disciplínách, kde obvykle není konečným stupněm vzdělání Ph.D.
 • stipendium na 3-10 měsíců
 • podmínkou je minimálně MA (Mgr.) a 7 let profesní praxe s vynikajícími výsledky v oboru
 • 1. listopadu 2024 uzávěrka přihlášek
 • více informací k nalezení ZDE
   

Fulbright-Masarykovo stipendium

 • pro zástupce akademické obce aktivní také v akademickém a veřejném životě (akademický senát, nezisková organizace, místní samospráva apod.)
 • pro všechny obory ve třech kategoriích: juniorské (před dosažením titulu Ph.D.), postdoktorské (max. 5 let od získání titulu Ph.D.), seniorské (získání titul Ph.D. před více než 5 lety)
 • podmínkou je mimoakademická činnost a předchozí úspěšná výzkumná/pedagogická činnost, kvalitní výzkumný projekt
 • nutnost pozvání z USA
 • stipendium na 3-10 měsíců
 • 1. listopadu 2024 uzávěrka přihlášek
 • více informací k nalezení ZDE
   

Fulbright-Schumanovo stipendium

 • evropsko-americký program pro výzkum témat EU a transatlantských vztahů USA-EU
 • určeno pro Ph.D. studenty, držitele Ph.D. a vzdělávací experty včetně univerzitních administrátorů
 • více informací k nalezení ZDE
   

Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře a medicínské obory

 • pro lékaře a vědce ve všech oborech medicíny a na medicínu navazujících oborech
 • možnost účastnit se pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School
 • stipendium na 3-10 měsíců
 • 1. února 2025 uzávěrka přihlášek
 • více informací k nalezení ZDE
   

Fulbrigtova komise zve všechny zájemce na sérii webinářů:

 • 17. dubna 2024 Program pro studenty
 • 18. dubna 2024 Program pro vědce a přednášející
 • 24. dubna 2024 Fulbright-Masarykův program: všechny kategorie
 • 17. května 2024 Webinář pro administrátory ze zahraničních oddělení a oddělení vědy a výzkumu, příslušné proděkany a prorektory, zaměřený na hostování amerických stipendistů

Informace k webinářům jsou k dispozici na webové stránce Fulbrightova programu.

Více informací o nabízených stipendiích naleznete také v tomto infoletáku.

Zdroj: fulbright.cz

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)