AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | 2023/9

Ilustrační foto: AIA, Dům zahraniční spolupráce
Středa 6. září 2023, 11:31 – Text: -ap-

Infowebinář Stipendijní pobyty v německy mluvících zemích – 10. října online

Infowebinář pro zájemce o stipendijní pobyty v Německu, Rakousku a Švýcarsku proběhne 10. října 2023 od 15:00 do 16:00 online přes MS Teams. Prezentovány budou nabídky v gesci Akademické informační agentury a programů AKTION a CEEPUS, se svými zkušenostmi z pobytů se podělí také bývalí stipendisté jako příklady dobré praxe. Webinář je určen především pro studenty magisterských a doktorských studijních programů a pracovníky zahraničních oddělení veřejných VŠ. Pro účast je nutná registrace přes online formulář nejpozději do 8. října.
 

Přehledy stipendijních nabídek AIA na 2024/2025

Přehledy nabídek stipendií na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2024/2025 budou v průběhu září zveřejněny ve vyhledávači stipendií AIA a později také v podobě souhrnného katalogu na stránkách AIA.
 

Gruzie – pobyty pro pedagogy

Ministerstvo školství, vědy, kultury a sportu Gruzie nabízí VŠ pedagogům stipendia k realizaci  přednáškových a výzkumných pobytů v délce do 1 měsíce. Přihlášky je možné podávat průběžně, není stanovena uzávěrka, přihlášku je však nutné podat nejpozději 2 měsíce před plánovaným datem zahájení pobytu. Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA. Přihlášky přijímá: AIA, naskenované žádosti včetně příloh je možné zasílat emailem na e-podatelna@dzs.cz.
 

Německo – stipendia DAAD – umělecké obory

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro postgraduální pobyty na státních vysokých školách v Německu dle vlastního výběru.
Stipendia pro studenty a absolventy v délce 10-24 měsíců jsou určena k financování studijního pobytu v rámci MSP nebo absolvování celého studia MSP v uměleckých oborech. Termíny uzávěrek pro jednotlivé obory se liší:

Stipendia pro VŠ pedagogy jsou určena pro pracovní pobyty v oblasti umění a architektury v délce 1-3 měsícůtermín pro podání žádostí: 15. listopad 2023.
Přehled nabídek DAAD pro umělecké obory naleznete na stránkách AIA, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál DAAD.
 

Německo – stipendia DAAD – všechny vědní obory

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro pobyty na státních vysokých školách v Německu dle vlastního výběru. Stipendia pro studenty a absolventy umožňují buďto absolvování celého studia v MSP
(10-24 měsíců), realizaci doktorátu pod dvojím vedením nebo uskutečnit studijní a výzkumné pobyty:

Stipendia pro VŠ pedagogy a vědecké pracovníky jsou poskytována k realizaci  výzkumných pobytů v délce 1-3 měsíců. Přehled nabídek DAAD pro všechny vědní obory naleznete na stránkách AIA, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál DAAD, termín pro podání žádostí: 15. listopad 2023.
 

Německo – stipendia DAAD – Alumni

DAAD umožňuje bývalým stipendistům získat stipendium opětovně, pokud jejich pobyt se stipendiem DAAD byl delší než 6 měsíců. Bližší informace naleznete v detailu stipendijní nabídky nová pozvání pro bývalé stipendisty na stránkách DAAD a v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA. Termín pro podání žádostí: 15. listopad 2023.
 

Rakousko – AKTION – stipendia pro studenty MSP a DSP a akademické pracovníky

AKTION Česká republika – Rakousko nabízí studentům MSP a DSP a akademickým pracovníkům veřejných VŠ financování pobytů v Rakousku v letním semestru 2024. Pobyty akademických pracovníků trvají od 1 do 3 měsíců, pobyty studentů mohou být až v délce jednoho semestru. Stipendia pro studenty MSP a DSP jsou u žádostí podaných v roce 2023 ve výši 1150 eur měsíčně, pro žádosti podané v roce 2024 platí navýšení stipendia na 1250 eur měsíčně. Akademičtí pracovníci dostávají stipendium ve výši 1250 eur měsíčně. Kompletní nabídku stipendií AKTION naleznete ve vyhledávači stipendií, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách programu AKTION.
Termín pro podání žádostí pro jednotlivé druhy pobytů se liší:
→ pobyty studentů a akademiků v délce 1-3 měsíce – 31. říjen 2023 pro pobyty v LS 2024; 15. březen 2024 pro pobyty v ZS 2024/2025
→ pobyty akademiků v délce do 1 měsíce – 30. listopad 2023; 15. březen 2024
 

Švýcarsko – Swiss Government Excellence Scholarships – stipendijní pobyty v rámci postgraduálního studia

Vláda Švýcarské konfederace nabízí výjimečným studentům a absolventům prestižní stipendia pro postgraduální pobyty na veřejných vysokých školách ve Švýcarsku. Stipendia jsou určena pro:
→ studenty DSP a postdoktorandy ve všech vědních oborech (2 místa pro ČR)
→ studenty konzervatoří a vysokých škol všech uměleckých směrů (bez stanovené kvóty)

Přehled informací o stipendijní nabídce naleznete od ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA a na stránkách švýcarské vlády. POZOR: podklady pro podání žádosti o stipendium (Application Package) nejsou zveřejněny online. Je třeba, aby si zájemce nejdříve ověřil na stránkách švýcarské vlády, zda splňuje formální kritéria pro uchazeče a následně kontaktoval AIA (aia@dzs.cz) s požadavkem o poskytnutí podkladů. Žádosti včetně  příloh se podávají v tištěné podobě ve dvou sadách na adrese AIA – poštou nebo osobním doručením na podatelnu. Termín pro podání žádostí: 16. listopad 2023.
 

Fulbrightovo stipendium pro postgraduální studium v USA

Fulbrightova komise nabízí prestižní stipendijní pobyty v USA na úrovni MSP a DSP pro všechny obory, s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Stipendium je možné využít pro výzkumné nebo studijní pobyty, ale také pro absolvování celého studia. Stipendium je udělováno na dobu 4 až 9 měsíců, podle potřeb projektu. Podmínkou pro uchazeče je české občanství, dokončený min. BSP a velmi dobrá znalost angličtiny. Přihlášky přijímá Fulbrightova komise online. Bližší informace naleznete na stránce stipendia a v informačním letáku stipendia, obrátit se můžete také na Poradenské centrum Fulbrightovy komise.
Termíny pro podání přihlášek:
→ stipendia k absolvování celého studia (degree student): 1. září 2023
→ studijní pobyty (non-degree student): 1. září 2023
→ výzkumné pobyty (visiting student researcher): 1. února 2024
 

Vzdělávací a výzkumné pobyty ve výzkumné laboratoři Správy národních archivů a záznamů USA

Fulbrightova komise nabízí stipendium NARA Heritage Science Award pro 5–12-timěsíční vzdělávací a výzkumné pobyty zejména v oblasti archivnictví, restaurátorství a konzervace ve výzkumné laboratoři americké Správy národních archivů a záznamů (NARA) – Heritage Science Research and Testing Lab, College Park, MD. O stipendium se mohou ucházet výzkumníci s ukončeným MSP, studenti DSP, upřednostňováni jsou uchazeči s ukončeným DSP. Přihlášky se podávají online přes stránky Fulbrightovy komise. Podrobné informace o stipendiu naleznete na webu programu Fulbright. S dotazy můžete kontaktovat fulbrightnationalarchives@iie.org. Termín pro podání přihlášek: 15. října 2023.
 

Stipendia Visegrad Fellowship Program – Maďarsko, Polsko, Slovensko

Mezinárodní visegrádský fond nabízí v rámci programu Visegrad Fellowship Program stipendia pro přednášející a výzkumné pracovníky k realizaci krátkých pobytů v zemích V4. Stipendium je možné využít pro práci na konkrétním výzkumném projektu, přednáškovou činnost na úrovni VŠ, archivní bádání a studium v knihovnách. Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál My Visegrad. Termín pro podání žádostí: leden–červen & srpen–listopad. Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před plánovaným začátkem pobytu. Bližší informace: stručně v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu.
 

Japonsko – krátkodobý program MIRAI pro studenty

Krátkodobý program MIRAI – Mutual-understanding, Intellectual Relations and Academic Exchange Initiative, nabízí perspektivním studentům příležitost navázat intelektuální výměnu s japonskými studenty a vědeckými pracovníky stejné generace. Program proběhne v angličtině. Podmínkou účasti jsou vynikající akademické výsledky. Program je rozdělen do tematických skupin, účastníci z České republiky se mohou hlásit do skupin:
→ 2 Diplomacie a bezpečnost  14.-21. listopad 2023
→ 3 Ekonomika a obchod  14.-21. listopad 2023
→ 4 Věda a technologie   13.-21. únor 2024
→ 5 Životní prostředí a ekologie – 14.-21. listopad 23
→ 7 Kultura a regionální objevování – proběhne ONLINE ve dvou částech: 10.-14. & 17.-21. října 2023
Přihlášky se podávají online do 11. září 2023. Podrobné informace ke stipendijnímu programu, podávání přihlášek a potřebných dokumentech naleznete na stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR.
 

Výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů – týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research Master a Ph.D. program. Finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.
 

Stipendijní pobyty v Indii – Horizon Europe & Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) Global Postdoctoral Fellowships 

Program Evropské unie Horizon Europe nabízí v rámci MSCA stipendijní pobyty v Indii pro vědecké pracovníky a akademiky v různých oborech. Podmínkou je ukončené PhD. studium. Stipendium je možné využít k pobytu v délce 12 až 24 měsíců na různých veřejných i soukromých výzkumných institucích v Indii (univerzity, výzkumné ústavy, soukromé společnosti). Součástí stipendia je štědrý plat a úhrada výzkumných nákladů. Bližší informace naleznete na stránkách programu Horizon Europe – MSCA Postdoctoral Fellowships 2023 – Global Fellowships a v letáku programu na rok 2023. Žádosti se podávají online přes portál Evropské komise. Termín pro podání žádostí: 13. září 2023.
 

Singapur – stipendia agentury A*STAR

Singapurská agentura A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) nabízí zahraničním studentům a absolventům studijních oborů v oblasti biomedicínských, technických a technologických věd, fyziky, IT a příbuzných disciplín stipendia k realizaci studijních pobytů na univerzitách v Singapuru. Udělováno je několik druhů stipendií:
→ Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA)
Stipendia pro studenty BSP a MSP pro studijní pobyty v délce 2–6 měsíců.
Termíny pro podání žádostí: 15. 2. pro pobyty zahájené od července daného roku; 15. 6. pro pobyty zahájené od listopadu daného roku; 15. 10. pro pobyty zahájené března následujícího roku.
Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR.

→ Singapore International Graduate Award (SINGA)
Stipendia pro absolventy BSP a MSP určená k absolvování celého DSP v max. délce 4 roky.
Termíny pro podání žádostí: 1. 6. pro přijímací řízení v lednu následujícího roku; 1. 12. pro přijímací řízení v srpnu následujícího roku.
Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR.

→ Research Attachment Programme (ARAP)
Výzkumné pobyty pro studenty DSP v délce od 1 do 2 let.
Termín pro podání nominací: 15. 5. a 30. 11..
Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR.

Podrobné informace naleznete na stránkách agentury A*STAR.
 

UniLink – poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji

UniLink je bezplatné poradenské centrum pro studenty, kteří chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji. UniLink zastupuje přes 70 vysokých škol v zahraničí. Pomáhá zájemcům s výběrem vhodné destinace, univerzity a studijního oboru, poskytuje asistenci v průběhu celého přijímacího procesu, podává informace o možnostech financování včetně stipendií, grantů a jejich následného vyřízení. UniLink může také pomoct s výběrem ubytování a vyřízení následných formalit. Bližší informace naleznete na stránkách organizace UniLink.
 

Finsko – EDUFI Fellowships – stipendia pro studenty DSP 

Finská národní agentura pro vzdělávání EDUFI nabízí studentům DSP stipendia pro realizaci výzkumných pobytů v délce 3 - 12 měsíců na univerzitách ve Finsku. Žádost o stipendium předkládá na EDUFI příslušná finská univerzita. Další informace: na stránkách EDUFI. Termín pro podání žádostí: průběžně, min. 5 měsíců před plánovaným zahájením pobytu.
 

Německo – stipendia programu Německé spolkové nadace pro životní prostředí MOE

Německá spolková nadace pro životní prostředí (DBU / Deutsche Bundesstiftung Umwelt) nabízí v rámci programu MOE stipendia pro absolventy VŠ ze střední a východní Evropy se zaměřením na různé aspekty ochrany a tvorby životního prostředí. Program umožňuje realizovat pobyty v délce 6-12 měsíců na německých odborných pracovištích, jako jsou VŠ, výzkumné ústavy, mimovládní organizace, úřady aj. Stipendijní pobyty pobyt začínají 3-4týdenním intenzivním kurzem němčiny. Termín pro podání přihlášek: 5. září 2023. Další informace: na stránkách DBU.
 

Itálie – Fernand Braudel Senior Fellowships – stipendia pro akademiky

Evropský univerzitní institut (EUI) nabízí v rámci programu Fernand Braudel Senior Fellowships nabízí etablovaným akademikům s mezinárodní reputací stipendia pro výzkumné pobyty v délce 3-10 měsíců na jednom ze čtyř oddělení EUI – katedra ekonomiky, katedra práva, katedra dějin a civilizace a katedra politických a společenských věd. Termín pro podání přihlášek: 30. září 2023. Další informace: na stránkách EUI.
 

Nový Zéland –  stipendia pro doktorské studium na University of Waikato

University of Waikato v novozélandském Hamiltonu nabízí zahraničním studentům stipendia k realizaci DSP. Termín pro podání žádostí: 30. září 2023. Další informace: v aktuálním přehledu stipendijní nabídky
 

Stáže organizace Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.
 

Zdroj: AIA, Dům zahraniční spolupráce

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)