Erasmus+

Priority programového období Erasmus+ 2021 - 2027

 • Inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání
 • Udržitelnost: realizace projektů spolupráce i výjezdů environmentálně udržitelným způsobem; zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech  
 • Digitalizace: umožnění kombinovaných výjezdů v rámci všech sektorů vzdělávání
 • Participace: podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity

Více informací na webu DZS:  https://www.dzs.cz/program/erasmus

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Klíčové akce:

 • KA 1 - Mobilita jednotlivců
 • KA 2 - Spolupráce mezi organizacemi a institucemi
 • KA 3 - Podpora rozvoje politik a spolupráce

Akce programu Jean Monnet

Termíny výzev 2024

Mobilita jednotlivců (KA1)

Mobilita jednotlivců v oblasti vysokoškolského vzdělávání:

20. února 2024 ve 12:00

Projekty spolupráce (KA2)

Kooperativní partnerství:

5. března 2024 ve 12:00

Pedagogické akademie E+:

 6. června 2024 v 17:00

Akce Erasmus Mundus:

15. února 2024 v 17:00

Budování kapacit:

8. února v 17:00

Akce Jean Monnet                                                                                                1. února 2024 v 17:00

Země, které se mohou zapojit do akcí programu Erasmus+

Členské státy EU

Třetí země přidružené k programu

 • členské státy Evropského sdružení volného obchodu (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • přistupující a kandidátské země a potenciální kandidáti (Turecko, Republika Severní Makedonie, Srbsko)

Třetí země nepřidružené k programu

Západní Balkán (region 1)

Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo

Východní sousedství (region 2)

Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, území Ukrajiny uznané mezinárodním právem

Země jižního Středomoří (region 3)

Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko

Ruská federace (region 4)

Území Ruska uznané mezinárodním právem

Asie (region 5)

Bangladéš, Bhútán, Čína, Filipíny, Indie, Indonésie, Kambodža, Korejská lidově demokratická republika, Laos, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar/Barma, Nepál, Pákistán, Šrí Lanka, Thajsko a Vietnam

Země s vysokými příjmy: Brunej, Hongkong, Japonsko, Korejská republika, Macao, Singapur a Tchaj-wan

Střední Asie (region 6)

Afghánistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

Blízký východ (region 7)

Írán, Irák, Jemen

Země s vysokými příjmy: Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty

Tichomoří (region 8)

Cookovy ostrovy, Fidži, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Nauru, Niue, Palau, Papua Nová Guinea, Samoa, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Východní Timor

Země s vysokými příjmy: Austrálie, Nový Zéland

Subsaharská Afrika (region 9)

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Jižní Súdán, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauricius, Mauritánie, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe

Latinská Amerika (region 10)

Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Uruguay, Venezuela

Karibik (region 11)

Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Kuba, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Surinam, Trinidad a Tobago

USA a Kanada (region 12)

Spojené státy americké, Kanada

Region 13

Andorra, Monako, San Marino, Vatikánský městský stát

Region 14

Faerské ostrovy, Spojené království (Velká Británie), Švýcarsko

Členské státy EU a země přidružené k programu se mohou zapojit do všech akcí programu Erasmus+, třetí země nepřidružené k programu se mohou zúčastnit některých akcí programu v závislosti na splnění určitých kritérií a podmínek (viz Příručka).

Administrace programu Erasmus+ na UP

Erasmus+ kód UP:

CZ OLOMOUC01

PIC:

999 649 506

OID:

E10208271


I. Hlavní zodpovědnost za administraci programu

Tou je pověřeno Oddělení pro mobility, které koordinuje aktivity programu, vypracovává průběžnou a závěrečnou zprávu pro Dům zahraniční spolupráce (DZS); OpM nese také zodpovědnost za vyúčtování přidělených finančních prostředků.

Oddělení pro mobility dále zajišťuje administraci a dokumentaci mobilit studentů a zaměstnanců, tj. nominace studentů na přijímající instituce, zajištění povinné dokumentace a podmínek dle typu mobility, výplatu finanční podpory, evidenci mobilit v nástrojích EU. Podrobněji v sekcích jednotlivých typů mobilit.

II. Zodpovědnost a úkoly fakult/kateder

ty zajišťují především aktivity na akademické úrovni, tj. navázání kontaktu se zahraniční institucí, příprava dohody o spolupráci, podpis meziinstitucionální smlouvy, výběr studentů a učitelů, sestavení studijního programu, vypracování souvisejících materiálů a dokumentů, uznání studia v zahraničí, organizační záležitosti spojené s pobyty učitelů.

Základní dokumenty

Kompletní dokumenty ke stažení naleznete v sekci Dokumenty/Erasmus+.

Informace pro koordinátory

Jak se zapojit do programu Erasmus+?

Aktivity programu Erasmus+ probíhají na základě meziinstitucionálních smluv konkrétních pracovišť (kateder, ústavů) partnerských institucí. Meziinstitucionální smlouvy stanovují počty studentů a akademických, případně dalších pracovníků, které si obě pracoviště hodlají každoročně vyměňovat, délku jejich pobytu na přijímající instituci a obor, ve kterém bude spolupráce probíhat.

Meziinstitucionální smlouva není nutná v případě, že partnerem není vysokoškolská instituce – například pro pracovní stáže studentů nebo školení zaměstnanců v podniku.

Smlouvy je možné uzavírat kdykoliv, vždy však před zahájením jakýchkoliv mobilit.

Jak uzavřít novou meziinstitucionální smlouvu?

Meziinstitucionální smlouvy podepisuje ze strany UP vždy institucionální koordinátor programu Erasmus+ na základě pověření rektora UP. Na zahraničních univerzitách je praxe různá (rektor, prorektor, děkan, institucionální koordinátor programu Erasmus).

Před uzavřením smlouvy je třeba ověřit, zda je partnerská instituce držitelem Erasmus University Charter. V případě pochybností kontaktujte institucionálního koordinátora, Mgr. Yvonu Vyhnánkovou (oddělení pro mobility).

Od roku 2023 je implementován Erasmus Without Papers (EWP) a všechny smlouvy by měly být uzavírány digitálně prostřednictvím této platformy. Pro připojení UP využívá IS STAG. Informace najdete v nápovědě k IS STAG, postup přípravy meziinstitucionální smlouvy v instruktážním videu.

V případě technických problémů při uzavření smlouvy v EWP je možné smlouvu uzavřít v klasické podobě pdf dokumentu. Lze použít modelový formulář viz Inter-institutional Agreement Programme Countries

V sekci Dokumenty pro koordinátory naleznete také číselníky oborů a další informace potřebné k uzavření smlouvy. Je možné použít formuláře partnerské instituce, musí však obsahovat minimálně stejné údaje jako formulář UP.

Podmínky mobilit většinou dohodne konkrétní akademický pracovník katedry/ústavu, který je pak garantem aktivit v rámci této smlouvy. Před uzavřením smlouvy je třeba dohodnout s partnerskou institucí zejména:

 • Počet vyměňovaných studentů/zaměstnanců
 • Délku jejich pobytu (v závislosti na délce semestru nebo jiného studijního celku)
 • Obor a náplň studia (dostupné kurzy, jazyk výuky apod.) nebo výuky
 • Další podmínky pobytu studentů a zaměstnanců (ubytování, služby, náklady)

V případě nejasností při přípravě smlouvy se obraťte na fakultního koordinátora Erasmus+, případně na institucionálního koordinátora Erasmus+ Mgr. Yvonu Vyhnánkovou.

Mezinárodní kreditová mobilita (KA 171)

Základní Informace

 • Mobility s třetími zeměmi neasociovanými k programu (partnerskými zeměmi) je možné realizovat v rámci schválených projektů. Na rozdíl od mobilit s asociovanými/programovými zeměmi jsou projekty schvalovány vždy na období maximálně 36 měsíců. Přihlášky jsou podávány v rámci každoroční výzvy a jsou hodnoceny také kvalitativně.
 • Hodnotí se relevance projektu - tedy plánovaných mobilit - k celkové strategii internacionalizace jak UP, tak předpokládané partnerské instituce, návaznost na předchozí spolupráci, administrativní zajištění mobilit a služby pro účastníky, ale také přínos mobilit a diseminace výsledků projektu.
 • Pozor! Univerzita může podat vždy pouze jednu přihlášku projektu mobilit s partnerskými zeměmi, ve které budou zahrnuty všechny plánované mobility!
 • Návrhy plánovaných mobilit s partnerskými zeměmi shromažďuje Institucionální koordinátor Erasmus+, Mgr. Yvona Vyhnánková.

 

Harmonogram přípravy projektu:

 • 30.9. – shromáždění předběžného zájmu o dílčí projekty na fakultách;
 • 30.10. – revize a korekce požadavků na dílčí projekty, dohoda o finální podobě projektu (země, instituce);
 • 5. 1. – zpracování dílčích projektů, předání institucionálnímu koordinátorovi;
 • leden, únor – revize a finalizace dílčích projektů.

Dokumenty

Všechny dokumenty týkající se programu Erasmus+ můžete nalézt zde.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)